Zásady ochrany osobných údajov CK CERES

Vážení pedagógovia, rodičia a objednávatelia pobytov škola v prírode a lyžiarsky výcvik
aby ste si mohli u nás objednať Vašu školu v prírode či lyžiarsky výcvik potrebujeme vaše osobné údaje.
Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Vaše osobné údaje
spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR.
Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.
1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť CERES SLOVAKIA spol. s r.o., Astrová 2748, 95501
Topoľčany, IČO: 36533823, tel.: 02/52494604, e-mail: ceres@ceres.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“).
2. Aké osobné údaje spracúvame?
Zákazník (Vy)
Aby sme vám mohli predať zájazd a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace,
spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručenie pošty, tel.č., email
Súťaž
Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže „Naj foto zo školy v prírode a lyžiarskeho výcviku“ spracúvame vaše
osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa školy (organizácie), tel.č., email, fotografie
Marketing
Aby sme vám mohli zasielať informácie o akciových pobytoch a službách, spracúvame vaše osobné
údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel. č., email.
Vernostný program
Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje
v rozsahu: meno, priezvisko, tel. č., email, údaje o objednaných zájazdoch, údaje o platbách, údaje
o získaných výhodách
3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
a) Predaj zájazdov
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu cez internet a
jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, podpis
zmluvy o zájazde, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy, riešenie storna
a prípadnej reklamácie.
b) Spotrebiteľská súťaž
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti na súťaži „Naj foto zo školy v prírode
a lyžiarskeho výcviku“ a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom oznámenia a doručenia výhry.
Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.
c) Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka (Vás), poskytovania informácií
o zájazdoch a službách, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje
spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.
d) Vernostný program
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na
registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie
údajov o získaných výhodách a ich využívaní.
– 2 –
4. Aký je náš oprávnený záujem?
Naším právneným záujmom je poskytovanie priameho marketingu (najmä pre posielanie obchodných
oznámení a newsletterov) podľa zákona o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písm. f);
5. Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov je slobodný a môžete nám ho dať niektorým z týchto
spôsobov:
 cez online formulár;
 prihlásením sa na newsletter;
 začiarknutím príslušných okienok na súťažnom kupóne.
6. Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas
môžete odvolať
 cez online formulár;
 kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu;
 zaslaním oznámenia na email ceres@ceres.sk;
 zaslaním oznámenia poštou na adresu CK CERES, Kominárska 3A, 831 04 Bratislava
7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Účtovníctvo
Účtovné doklady sa uchovávame po dobu 10 rokov.
Zmluvy o obstaraní zájazdov
Zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr.
reklamácie.
Evidencia reklamácii
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii uchovávame po dobu 5 rokov. .
Marketing
Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas, príp. po
kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa
spracúvame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám súhlas dali.
8. Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.
9. Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na
Meno a priezvisko: Ing. Henrich Varga
Email: varga@ceres.sk
Tel. č.: 02/52494604
10. Nie ste spokojní?
Ak nie ste spokojní s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email
ceres@ceres.sk. Ak bude Vaša námietka oprávnená bezodkladne zjednáme nápravu a budeme Vás
o nej informovať. Tiež máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že
vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
11. Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme vlastnými silami alebo
prostredníctvom nasledovných sprostredkovateľov 1. spoločnosť Mailchimp nám pomáha
rozposielať akciové ponuky škôl v prírode a lyžiarských výcvikov, alebo voucherov na zľavu v celkovom
počte max. 1 e-mail mesačne 2. spoločnosť International mail service s.r.o. nám pomáha
s rozposielaním katalógov a poštových zásielok. S týmito poskytovateľmi spracovateľských softvérov,
– 3 –
služieb a aplikácií naša spoločnosť spolupracuje a má s nimi uzatvorené zmluvy o spracovaní osobných
údajov.
12. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich
osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia: všetky osobné údaje
spracúvané na serveri našej spoločnosti sú šifrované a prístup k nim je podmienený heslom.
13. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 22.5.2018
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej
spoločnosti. Každá zmena bude uvedená na stránke www.ceres.sk a budete o nej informovaný emailom.