Kontakt:

  Spôsob úhrady a rezervácie

  Platbu môžete uskutočniť vkladom alebo prevodom na náš doleuvedený učet ČSOB.

  Podľa Všeobecných podmienok - bod 3. sa dá ubytovanie zaplatiť zálohou 50% z celkovej sumy pri objednaní zájazdu a doplatku najmenej 30 dní pred nástupom na pobyt, alebo celkovou sumou 100% ak sa pobyt začína v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom pobytu.

  Platbu je nutné uhradiť do dátumu splatnosti uvedenému na potvrdení objednávky / zmluve o zájazde, ak nie je v potvrdení objednávky / zmluve o zájazde uvedené inak.

  Platbu nie je možné uhradiť priamo na mieste pobytu. Ubytovací preukaz (Voucher) zašleme mailom po doplatení celkovej ceny pobytu ak nieje v potvrdení objednávky / zmluve o zájezde uvedené inak. VOUCHER si stačí vytlačiť, je to plnohodnotný doklad a má platnosť originálu.

 • FAKTURAČNÁ ADRESA:
 • CERES SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • Kominárska 1552/3A
 • Bratislava 831 04
 • Slovenská republika
 • IČO: 36533823
 • DIČ: 2020137603
 • IČ DPH: SK2020137603
 • Zapísaný: Okresného súdu Bratislava I,
 • oddiel Sro, Vložka č. 11625/N
 • ČÍSLO ÚČTU PRE PLATBY:
 • ČSOB: 0040 2458 4336 / 7500
 • IBAN : SK34 7500 0000 0040 2458 4336
 • S.W.I.F.T.: CEKOSKBX